Welkom bij Acture Groep

Acture Groep is een uniek collectief van innovatieve specialisten op het gebied van sociale zekerheid. Elk label binnen de groep bedient zijn eigen marktsegment en brengt zo specifieke kennis en expertise in. Wat ons verbindt is een voortdurend streven naar nieuwe ideeën, producten en diensten. En een helder uitgangspunt: het hebben van werk is de beste sociale zekerheid. Want niemand is erbij gebaat als mensen door ziekte, werkloosheid of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid onnodig aan de kant staan.

Kennis & Visie | Nieuws & actualiteiten | Werken bij


Persbericht ‘Kasper van der Molen nieuwe directeur van VerzuimWeg en keesz’ | 5 januari 2022

Persbericht 'Long Covid zorgt voor explosie aan WGA-instroom' | 16 februari 2022

Organisaties

Acture Groep bestaat uit:

Acture B.V.
Private uitvoerder sociale zekerheid voor de Nederlandse flexbranche

Acture is gespecialiseerd in slagvaardige uitvoering van de Ziektewet en de WGA en biedt werkgevers complete kostenbeheersing bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

ActivaSZ
Deskundige en doortastende private uitvoering van sociale zekerheid

Bij ActivaSZ profiteert u van maximale grip op de financiële risico’s van ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

Ascot Advies
Onafhankelijke specialist op het gebied van advies over de sociale zekerheid

Ascot Advies brengt kansen en risico’s helder en kosteloos in beeld. En helpt klanten zélf optimale schadelastbeheersing te organiseren en risico’s op de voordeligste manier af te dekken.

ArdoSZ
Uitvoerder bedrijfsgezondheidszorg

ArdoSZ is partner voor organisaties die daadkrachtige ondersteuning willen bij uitvoering van de wetgeving voor arbeidsomstandigheden en verzuim.

Als volledig gecertificeerde arbodienst heeft ArdoSZ alles in huis om ziekte en arbeidsongeschiktheid op te lossen én te voorkomen.

VerzuimWeg
Uitvoerder bedrijfsgezondheidszorg

VerzuimWeg richt zich op het verbeteren van inzetbaarheid. Zij nemen barrières weg en bieden effectieve oplossingen voor verzuim, arbeid en re-integratie. Als gecertificeerde arbodienst is alle kennis en deskundigheid in huis om het beste uit organisaties en mensen te halen, om zo medewerkers gelukkig te laten zijn in hun werk.

Keesz
Uitvoerder bedrijfsgezondheidszorg voor de flexbranche

Keesz is de eerste arbodienst van Nederland speciaal voor de flexbranche. Keesz denkt in mogelijkheden in plaats van alleen in beperkingen, ze bieden verzuimbegeleiding gericht op inzetbaarheid, specifiek voor (gedetacheerde) uitzendkrachten. Keesz gaat voor blije, gezonde mensen, iedere dag winst!

VSZ assuradeuren
Aanbieder van verzekeringsoplossingen binnen de niche van sociale zekerheid

VSZ is als gevolmachtigd agent aanbieder van verzekeringsoplossingen binnen de niche van sociale zekerheid. VSZ heeft de bevoegdheid om oplossingen van diverse risicodragers onder eigen label te voeren.

Tulpenfonds
Vangnet voor zelfstandigen

Tulpenfonds vindt dat alle zelfstandigen in Nederland een passend vangnet verdienen en biedt hiervoor drie kant-en-klare oplossingen. Een gezondheidscoach ter preventie van uitval, een zelfstandigenfonds als solidair vangnet in de vorm van een schenkkring en een zelfstandigenverzekering om verzekerd te zijn van een vast inkomen.

Klout7
Casemanagementsysteem ten behoeve van private uitvoering van Sociale Zekerheid

Klout7 is een casemanagementsysteem ten behoeve van private uitvoering van Sociale Zekerheid. Het gekoppelde verloningssysteem zorgt ervoor dat de eigenrisicodrager en de verzekerde op eenvoudige wijze online overzicht kunnen houden.

MijnSubsidie
Alle loonkostensubsidies opgespoord, aangevraagd én verzilverd

MijnSubsidie is een volledig geautomatiseerde tool, die alle loonkostensubsidies opspoort, aanvraagt én verzilvert.

Acture Groep

Wijchenseweg 10
6537 TL Nijmegen
T: 024 ‑ 890 94 70

Acture Groep is bereikbaar via Acture B.V. We zijn bereikbaar op werkdagen van 08.30u tot 17.00u. Voor vragen over specifieke labels verwijzen we u graag naar de desbetreffende organisatie.