Welkom bij de Acture Groep

De Acture Groep is een uniek collectief van innovatieve specialisten op het gebied van sociale zekerheid. Elk label binnen de groep bedient zijn eigen marktsegment en brengt zo specifieke kennis en expertise in. Wat ons verbindt is een voortdurend streven naar nieuwe ideeën, producten en diensten. En een helder uitgangspunt: het hebben van werk is de beste sociale zekerheid. Want niemand is erbij gebaat als mensen door ziekte, werkloosheid of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid onnodig aan de kant staan.

Kennis & Visie | Nieuws & actualiteiten | Werken bij

Organisaties

De Acture Groep bestaat uit:

Acture B.V.
Private uitvoerder sociale zekerheid voor de Nederlandse flexbranche

Acture is gespecialiseerd in slagvaardige uitvoering van de Ziektewet en de WGA en biedt werkgevers complete kostenbeheersing bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

ActivaSZ
Deskundige en doortastende private uitvoering van sociale zekerheid

Bij ActivaSZ profiteert u van maximale grip op de financiële risico’s van ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

Ascot Advies
Onafhankelijke specialist op het gebied van advies over de sociale zekerheid

Ascot Advies brengt kansen en risico’s helder en kosteloos in beeld. En helpt klanten zélf optimale schadelastbeheersing te organiseren en risico’s op de voordeligste manier af te dekken.

ArdoSZ
Uitvoerder bedrijfsgezondheidszorg

ArdoSZ is dé partner voor organisaties die daadkrachtige ondersteuning willen bij uitvoering van de wetgeving voor arbeidsomstandigheden en verzuim.

Als volledig gecertificeerde arbodienst en lid van de Acture Groep heeft ArdoSZ alles in huis om ziekte en arbeidsongeschiktheid op te lossen én te voorkomen.

VSZ assuradeuren
Aanbieder van verzekeringsoplossingen binnen de niche van sociale zekerheid

VSZ is als gevolmachtigd agent aanbieder van verzekeringsoplossingen binnen de niche van sociale zekerheid. VSZ heeft de bevoegdheid om oplossingen van diverse risicodragers onder eigen label te voeren.

Klout7
Casemanagementsysteem ten behoeve van private uitvoering van Sociale Zekerheid

Klout7 is een casemanagementsysteem ten behoeve van private uitvoering van Sociale Zekerheid. Het gekoppelde verloningssysteem zorgt ervoor dat de eigenrisicodrager en de verzekerde op eenvoudige wijze online overzicht kunnen houden.

MaxResources
Re-integratiepartner gespecialiseerd in de uitvoering van 2e spoor trajecten

MaxResources is verantwoordelijk voor het bemiddelen van medewerkers die nog niet terug kunnen keren in hun eigen werk, maar wel geschikt zijn om ander werk uit te voeren. Wanneer de eigen werkgever dit niet kan bieden, gaat MaxResources op zoek naar een passende oplossing.

Acture Groep

Kerkenbos 12‑38
6546 BE Nijmegen
T: 024 ‑ 890 94 70

De Acture Groep is bereikbaar via Acture B.V. We zijn bereikbaar op werkdagen van 08.30u tot 17.00u. Voor vragen over specifieke labels verwijzen we u graag naar de desbetreffende organisatie.